Jak jsem již uvedl, přes velkou snahu pražských bridžistů, stále se nedařilo obnovit činnost Československého  ridžového svazu, jež zanikl vypuknutím druhé světové války. Ale snaha navázat alespoň na předválečné lázeňské bridžové turnaje /jako byly Pieštany, Trenčanské Teplice, Karlovy Vary či jiné/ dostala svoji podobu v roce 1964.

V tom roce po překonání velkých potíží se konal v Mariánských Lázních první ročník „Mezinárodního bridžového týdne”.

Pozvánky byly rozeslány do všech evropských bridžových zemí i za oceán. A tak 24.5.1964 se do M. Lázní sjelo 166 hráčů. Z toho 31 bylo ze zahraničí: z Itálie, Maďarska a Polska. Omluvilo se francouzské repre družstvo a bridžisté z NSR nedostali včas víza. Ozdobou týdne byla bezesporu účast v té době již legendárních olympijských vítězů a mnohonásobných mistrů světa, reprezentačního družstva Itálie.

V sestavě: Belladona, Bianchi, Messina, Mandolfo, Pittala, Burgay se také stalo vítězem hlavního turnaje družstev před družstvem Polska. Hlavní párová soutěž se stala kořistí polských reprezentantů Piekut-Malysza a Badowski-Nidziela. V individuálu vyhrála paní Dr. Szikszay z Maďarska a Telezyňski z Polska. 

Při prohlížení výsledků a programu 1.ročníku MBT, který loni oslavil již své 25.té výročí nepřetržitého konáni překvapí, jak málo se za tu dobu změnilo. Jména většiny našich hráčů z tehdejších výsledkových listin sice mnoha dnešním bridžistům již nic neříkají, ale nedá mi alespoň nevzpomenout jména těch, kteří první ročník připravovali, odřídili a spočítali: Tomek, Bäuml, Michálek, Hořák, Kozáková a Neuman.

A jedno jméno musím vzpomenout zvlášť. Je na poslední straně pozvánek všech 25 ti ročníků: The Sekretary Mr. Vladimír KRÁSA, bez jehož mravenčí práce kolem všech ročníků si mezinárodní týden v Mariánských Lázních neumí nikdo představit.

Druhý ročník v roce 1965 se rodil ještě obtížněji a problémy se zajištěním i finanční byly tak velké, že teprve v únoru bylo rozhodnuto jej uskutečnit. Tak pozdní termín pro rozeslání pozvánek se negativně projevil na zahraniční účasti: jen 48 hráčů z Itálie, Maďarska a Polska plus dva zástupci z Konga. Zvětšila se však účast čs. bridžistů a tak 2,3.5.1965 uvítal hotel Esplanáde 168 hráčů. Bridžový týden začal speciálem A a naši o sobě dávají vědět. Mimo jednoho z nejlepších polských párů /manželů Sandomierských/ se na stupně vítězů postavili jen naši: KS: 2.Matoušková-Seifertová, 3. Neuman-Sedláček a EW: l. Fučík/Skácel, 2.Eret-Krása a 3. Kubišta-Textor.

V soutěži družstev znovu kralovali Italové s mladým družstvem: Bianchi, Amáto, Nicola, Rasotti, Barssoti a Manteduro. Na druhém a třetím místě byly Lotnik Varšava a Legion Varšava.

V hlavním párovém turnaji znovu naši hráči nezaostali za mezinárodní konkurencí. Pořadí na lince NS: l. Kende-Wágner, 2.Bäumlová-Eretová a 3.Resch-Kočerová. Linka EV: l. Michálková – Rádlová, 2. Wojcik a Nowicki, 3. Oleksiak-Wolosewisz, všichni Polsko. Na čtvrtém místě byla dvojice Niedzwiecki-Frenkiel, kterou netřeba představovat ani dnešním hráčům. V individuálu vyhráli Holena a Bylica /Polsko/.