Jedním z prvních klubů v Čechách byl ‚První bridge klub Ústí nad Labem‘. Již před devadesáti lety zcela určitě existoval a o jeho činnosti víme poměrně mnoho díky panu Ferdinadu Kotkovi, který byl nejprve redaktor České bridge revue a později byl šefredaktorem Bridge revue, nástupcem časopisu předchozího. Pan Ferdinand Kotek byl velice aktivní organizátor, hráč, rozhodčí, autor knihy a řady časopiseckých článků, člen ústředí Československého bridgeového svazu.

Díky laskavosti zatím pro mne neznámého dárce máme možnost si prohlédnout ´Herní řád´ klubu z roku 1932 a také stanovy klubu sepsané v roce 1932, schválené však o 3 roky později.

Herní řád klubu

Stanovy klubu

Z činnosti klubu můžeme zmínit například vydávání vlastního bridgeového měsíčníku, pravidelná mistrovství klubu dvojic a čtveřic (týmů)

Po tříletém trvání klubu byla zpracována a publikována ‚Statistika po 3 letech trvání klubu.‘
Můžeme tak zjistit jména nejaktivnějších a nejúspěšnějších členů klubu.

Nejpilnější členové:

Ing. Fr. Bischitzký zúčastnil se 33 závodů,
Gréta Kolková 32,
Ferd. Kotek 30,
NRDr. Elsa Bischitzká a MUDr. Bož. Katzová 27,
Ing. K. Macas 25,
MUDr. P. Katz 24,
JUDr. A. Weisl 23,
Ing. H. Pittner 22,
Lad. Moucha 21,
J. Wittenberg a R. Vogelová 20,
H. Spitzová a J. Hájek 18,
Ing. H. Lipschitz 17,
M. Rádiová 13 závodů.

Nejvíce prvních, druhých a třetích cen docílili:

Greta Kotková  9, 5, 6;
Růžena Voglová 6, 2, 2;
Ing. F. Bischitzký 5, 9, 4;
NRDr. E. Bischitzká 5, 5, 2;
F. Kotek 5, 3, 4;
L. Moucha 5, 1, 3;
MUDr. B. Katzová 4, 6, 7;
MUDr. P. Katz 4, 4, 7;
J. Hájek 4, 2, 2;
J. Wittenberg 4, 4, 3 (za jediný rok!);
Ing. H. Pittner 3, 5, 2;
Ing. K. Macas 3, 2, 0;
JUDr. Weisl 2, 3, 1;
Heda Spitzová 2, 2, 0. atd.

Mezi záslužnou práci klubu patřilo i pořádání dobročinných turnajů.

A tak můžeme v České bridgeové revue číst příspěvek:

Český Bridge Klub Ústí n. Labem jako každoročně uspořádal i letos 26. dubna dobročinný závod dvojic, jehož se zúčastnilo 28 dvojic ze 7 klubů. Hrán systém Mitchel, 2 hry v kole, 28 her pro dvojici s tímto výsledkem:

Jih-Sever
I. G. Kleinová— dr. Kolín: 253 MP;
II. pí. R. Hauser-A. Katscher, Teplice-S.;
III. ing. Goržanovský— O. Rakušan;

Západ—Východ:
I. dr. F. Hirsch— D. Liebermann;
II. B. Olliner—M. Zucker, Teplice-Š.
III. pí. a pan dr. Frank. 

České okresní péčí o mládež odvedeno bylo 500.— Kč

Jako poslední publikuji poznámku F.Kotka ke čĺánu o klubu First International  Bridge Club Praha, ze které je vidět, že byl na prvenství založení svého bridgeového klubu skutečně pyšný:

Poznámka redakce: Autoru článku snad není známo, že nejstarší bridgeovou doménou Československa a snad i střední Evropy je Ústí n. Labem. Tam sehrán byl 28. listopadu 1931 již první meziměstský závod dvojic (Ústí n. L. : Teplice- Šanov) s kartami na rubu rastrovanými, způsob ložení, který sotva který z dnešních závodníků vůbec zná. To byl však již pokrok. V květnu 1931 sehrál vůbec první založený bridge klub v republice, „Český Bridge Klub Ústí n. Labem“, již závod dvojic s kartami předem loženými do obálek, neboť jiný způsob nebyl tehdy ještě znám. Tento klub byl také prvním, který se z Čech k ČBS později přihlásil.