Ostaní předválečné turnaje

Kromě pravidelně konaných mezinárodních turnajů v Píšťanech a Starém Smokovci byla pořadána i řada jiných turnajů.
Oblíbenými místy byla hlavně lázeňská města podobně jako jsou Píšťany a Starý Smokovec (klimatické lázně)…

Turnaje ve Starém Smokovci – Tatranský pohár

Další místem, kde se hrála řada turnajů, byl Starý Smokovec.

Nechme opět se souhlasem jeho samého mluvit článek Eda Veleckého, který doplním fotografiemi, pořadím v některých turnajích a dodatečnými poznámkami…

Založení ČBS 2.část

Další místem, kde se hrála řada turnajů, byl Starý Smokovec.

Nechme opět se souhlasem jeho samého mluvit článek Eda Veleckého, který doplním fotografiemi, pořadím v některých turnajích a dodatečnými poznámkami…

Založení ČBS 1. část

Bridž se stává v Československu ve dvacátých letech minulého století postupně populárním a samozřejmě to souvisí s jeho postupně narůstající popularitou ve světě. Lidé se chtějí bavit a objevují se nové možnosti jak, stává se populární golf, stolní tenis a také bridž…

Turnaje v Piešťanech

Piešťanský Grand Hotel Royal byl před válkou nejvznešenější, největší a nejkrásnější lázeňskou budovou se 120 lůžky s nejelegantnějším zařízením. Měl výtah, terasy, ústřední topení, kavárnu, jídelnu, elektrické osvětlení, vodovod, kulturní místnost, lodžii, tmavou komoru a telefon…