V závěru minulé části byl sehrávkový problém. Připomeňme si: Italové s kartami N-S vylicitovali ”4 piky“ po licitaci: E:

1 káro – 1 pik – pas – 3piky
4 kára – 4 piky – pas…

X94   AKJX7   54   A82

 5                              AK3
96543                     Q
983                          AQJX72                     
J963                        X54

QJ8762 82 K6      KQ7

Výnos od W byl károvou devítkou, E dal desítku a sehrávající Forquet stanul před problémem. Nejdůležitější bylo najít odpověď na otázku, proč se tak dobrý hráč E vzdává tempa, které je v mnoha partiích to nejdůležitější. Proč??

Po vzetí zdvihu karovým Králem se HH dlouze zamyslel a představil si pravděpodobný list E, který propuštěním si snažil vypracovat vstup do ruky partnera. Jediným opodstatněním pro důležitost takovéhoto vstupu byl list, v němž Východ má tři trumfy a singla v boční barvě. Jak je vidět z celého diagramu rozdání, byla takováto obrana perfektní, ale… Forquet zahrál ke druhému zdvihu malé káro! Nyní již je obrana bezmocná a závazek nejde porazit.

Zpět ale znovu k dění doma. Bridžové kroužky se rodí stále více a v celé republice. Je třeba dát vývoji, a hlavně soutěžím nějaký řad. Po třech průzkumových ročnících, které se hráli v jednom místě, byl v roce 1962 vypsán první ročník soutěže družstev. Družstva byla rozdělena do čtyř skupin a vítězové postupovali do finále. To se stalo pražskou záležitostí a ve čtyřčlenném finále zvítězilo družstvo KOVO v sestavě: HAVELKA, KUBISTA, HECNER, POLÁK, PRAŽÁK, TOMEK. To je tedy první přeborník ČSR.

Také Velikonoční celostátní turnaj byl již soutěží, do které se bylo nutno kvalifikovat. Hrálo jej 30 dvojic a prvním přeborníkem se stala dvojice NEUMANOVÁ-KRÁSA, 2. Kopp-Mašín a 3. Kubišta-Vybíral /všichni z Prahy/.

Také přípravný výbor pro utvoření Bridžového svazu začíná naplno pracovat. Ke konci roku 1962 je v seznamu tohoto výboru zapsáno 51 kroužků, z toho šest na Slovensku. Jsou vydány propozice soutěží, zavedly se převodní tabulky pro IMP body /ty platí dodnes/. Také turnaje se začínají pořádat i jinde než v Praze. Tradici turnajů na Moravě začal první ročník „Slováckého turnaje“ v Uherském Hradišti, V roce 1963 se celostátní přebor družstev – předchůdce I. cs ligy – hrál opět systémem kvalifikace-finále, navíc však již přibyla krajská kola kvalifikací, z nichž se postupovalo do čtyř semifinálových skupin. Jistě není bez zajímavosti  tehdejší rozložení sil:

První skupina v Písku:
l. AČK Praha, 2. Č.Budějovice, 3,  Hradec Králové a 4. Písek.

Druhá skupina v Teplicích:
1. Holešovice, 2. Teplice, 3. Ostrov nad Ohří, 4. Chomutov.

Třetí semifinále v Brně:
1. Fasádostav Praha, 2. Brno I, 3. Brno II, Olomouc.

Čtvrtá skupina se hrála v Bratislavě;
1. KOVO Praha, 2. Ostrava, 3. Bratislava II, 4.  Bratislava I.

Do finále postupovali vítězové, proto i druhý ročník byl ve finále jen pražskou záležitostí. Vítězem se stalo opět družstvo KOVO Praha. /Polák, Havelka, Hegner, Kubišta, Pražák, Tomek/.

I v přeboru dvojic stále ještě rozhodovala větší zkušenost pražských dvojic. Ale již těsně za první tři dvojice / 1.Kubišta – Vybíral, 2.Althoff – Čenský a 3. Pražák – Vybíral/ se  zařadily páry z Bratislavy, Brna a Českých Budějovice.

V tomto roce se také velmi zvětšil mezinárodní styk našich bridžistů. Účastí na turnajích v Sopotech, Zakopaném, Krakově. Tihani a Budapešti byl vůbec největší v dosavadní historii. Ale nejenom účast, již i výsledky napovídaly, že již brzy bude možno uvažovat o účasti mezi nejlepšími celky Evropy.