Bridž je karetní hra pro čtyři hráče, kdy spolu hrají dva a dva hráči. Díky systému duplikování karet může jednu a tu samou hru hrát mnoho dvojic proti sobě a dosažené výsledky se mohou porovnávat a hodnotit. A tak lze hrát párové turnaje dvojic anebo ještě spravedlivější týmové turnaje obvykle čtyř až šesti hráčů v jednom týmu. Historie této hry sahá až do 19. století a u nás do minulého století, ještě do tehdy existujícího Československa.

Web ‚Historie československého bridže‘ se snaží zmapovat historii bridže na území Československa do roku 1992, později možná i déle, kdy se již jednalo samostatný český stát.

Vzhledem k aktuálním možnostem autora a zdrojům bude i tak převažovat historie v české a moravské části československého státu.

Vítám i poskytnutí různých podkladů z historie bridže u nás. Rád si je případně naskenuji či jinak zpracuji. Stejně tak vítám i vzpomínky žijících hráčů všech úrovní na československý bridž, na klubový život, turnaje místní i zahraniční.

Jak se hraje bridž můžete nalézt např. na stránkách BKP Praha, kde se také můžete naučit hrát bridž v kurzech Evy Fořtové.